Monday, May 2, 2011

OBJEKTIF SEKOLAH  • Mendidik dan membantu murid-murid dalam perkembangan fikiran, moral, rohani dan jasmani demi melahirkan insan yang sempurna dan harmonis.
  • Membawa dan mewujudkan iklim sekolah yang sihat dan kondusif.
  • Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk melahirkan murid yang berpotensi, proaktif, inovatif, kreatif dan kritis.
  • Mewujudkan budaya sekolah ke arah masyarakat berdisiplin, berdikari, penyayang, harmoni dan patriotik.


VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI

Melahirkan Modal Insan Yang Memiliki Minda Kelas Pertama Melalui Pendidikan Berkualiti dan Budaya Kerja Berprestasi Tinggi Berteraskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MOTO

BERUSAHA LUNAS KEJAYAAN
(AMICUS HUMANIS GENERIS)

SLOGAN

SENTIASA MENGUNGGULI KILAUAN ZAMAN

PIAGAM PELANGGAN

 Sekolah ini berjanji memberikan pendidikan berwawasan, berkualiti dan cemerlang dengan kemudahan serta prasarana berkualiti ke arah insan penyayang, seimbang dan kamil.  Sekolah ini juga menawarkan kerjasama dan layanan mesra serta memberi maklumat kepada ibu bapa sepanjang masa. Kebajikan dan keselamatan guru juga diutamakan di samping memberi penghormatan yang wajar dan adil.  Sekolah ini berusaha secara dua hala bekerja dengan mesra dan berkesan dengan Jabatan Pelajaran Negeri, Jabatan Pelajaran Daerah dan semua pihak dalam menuju kecemerlangan dan tiada kecacatan
S

OBJEKTIF SEKOLAH

  1. Mendidik dan membantu murid-murid dalam perkembangan fikiran, moral, rohani dan jasmani demi melahirkan insan yang sempurna dan harmonis
  2. Membawa dan mewujudkan iklim sekolah yang sihat dan kondusif 
  3.  Menyediakan suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif untuk melahirkan murid yang berpotensi, proaktif, inovatif, kreatif dan kritis.
  4. Mewujudkan budaya sekolah ke arah masyarakat berdisiplin, berdikari, penyayang, harmoni dan patriotik.
  5.  Memperkasa jaringan dan jalinan antarabangsa.
nRelate - Posts Only